Bestuur

Het bestuur van het NDG wordt gevormd door vertegenwoordigers van de betrokken partijen:

  • Thea v.d. Veen, voorzitter ( fractievoorzitter gemeenteraad Midden Groningen)
  • Corien Gosker, bestuurslid (inhoudelijk manager Team290)
  • Inge Doornbos, secretaris (manager Behandeling en Revalidatie Zorggroep Meander)
  • Ria Berkel, bestuurslid (RVE- manager  Zonnehuisgroepnoord)
  • Marcel van Leeuwen (manager Mensenwerk Hogeland)
  • Meindert Joosten (wethouder gemeente Delfzijl)

Er wordt voor het bestuur nog uitbreiding gezocht voor de vertegenwoordiging vanuit ziekenhuizen en huisartsen.

Het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Groningen is betrokken als adviseur van het Netwerk Dementie Groningen. Voorzitter van dit bestuur is Tineke Runia.