Bestuur

Het bestuur van het NDG wordt gevormd door vertegenwoordigers van de betrokken partijen:

  • Thea v.d. Veen, voorzitter ( fractievoorzitter gemeenteraad Midden Groningen)
  • Anoek van Hemert, algemeen bestuurslid ( Zorggroep Meander)
  • Rommy Talman, penningmeester  (Zonnehuisgroepnoord)
  • Marcel van Leeuwen, algemeen bestuurslid ( Mensenwerk Hogeland)
  • David de Jong, algemeen bestuurslid (wethouder gemeente Delfzijl)
  • Sylvia Tiersma, algemeen bestuurslid (Team290)

De bestuursfuncties zijn nevenfuncties en onbezoldigd. Er wordt voor het bestuur nog uitbreiding gezocht voor de vertegenwoordiging vanuit ziekenhuizen en huisartsen. Het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Groningen is betrokken als adviseur van het Netwerk Dementie Groningen. Voorzitter van dit bestuur is Tineke Runia.