Privacyverklaring

Het Netwerk Dementie Groningen gebruikt geen namen of andere gegevens die de identiteit van de bezoekers van deze website bekend maken of schaden. Als u via onze website het contactformulier invult, dan worden de door u verstrekte gegevens slechts gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.

Op onze website treft u links naar andere websites. Deze links en websites zijn met zorg geselecteerd, maar het Netwerk Dementie Groningen draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de manier waarop deze websites en de bijbehorende organisaties met uw gegevens omgaan.

 

Op onze website hebben wij een portaal ingericht om de registratie door casemanagers dementie, werkzaam binnen het Netwerk Dementie Groningen, zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Zie Registratie casemanagement dementie. Deze registratie bestaat uit 2 thema’s:

  • basisregistratie van alle casemanagers dementie: éénmalig in de zomer van 2019 voor de huidige casemanagers en in de toekomst éénmalig voor de nieuwe casemanagers;
  • registratie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de caseload van de casemanagers; hierbij worden geen namen, geboortedata of andere privacy-gevoelige gegevens van mensen met dementie en/of hun mantelzorgers gevraagd. Deze registratie vindt 2 keer per jaar plaats.

Registratie persoonsgegevens casemanagers dementie

  • persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is; als een casemanager dementie niet meer werkzaam is binnen het NDG dan zal de coördinator van het NDG ervoor zorg dragen dat de basisregistratie betreffende deze medewerker verwijderd zal worden (uiterlijk binnen 2 jaar na het stoppen met het casemanagement);
  • de basisregistratie wordt ingevuld door de casemanager zelf; de casemanager krijgt na het invullen van de basisregistratie zelf automatisch een kopie toegezonden van het ingevulde formulier;
  • de casemanager heeft het recht om de gegevens van de basisregistratie aan te vullen of te laten verwijderen;
  • de basisregistratie wordt door de coördinator en de secretaresse van het NDG geanonimiseerd verwerkt en in een hoofdlijnen-overzicht jaarlijks beschikbaar gesteld ten behoeve van de Ketenpartnerraad, zorgverzekeraar Menzis en het bestuur van het NDG.

Beveiliging: er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om  persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Contact: voor vragen of opmerkingen aangaande de privacyverklaring kunt u contact opnemen via een e-mail aan netwerk@dementiegroningen.nl