Casemanagement dementie

In Nederland hebben mensen met dementie recht op begeleiding van een casemanager dementie. Dit wordt geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). In de provincie Groningen leveren meerdere zorgorganisaties casemanagement dementie. Een familielid kan zelf contact opnemen met een casemanager dementie of met de organisatie die casemanagement dementie levert. De casemanagers zijn te raadplegen en in te schakelen zonder een verwijzing van de huisarts of specialist. Voor een goede overdracht en start van het casemanagement is het echter wenselijk dat er (na toestemming van de cliënt) bij de start van het casemanagement contact en afstemming is met de huisarts van de betreffende cliënt.

Vanuit Team290 (onderdeel van Lentis) wordt ook casemanagement dementie geboden. De casemanagers van Team290 worden ingezet bij complexe situaties waarbij een multidisciplinaire aanpak van belang is. Voor de inschakeling van Team290 is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Op dementie.nl (zoekterm casemanager) is voor mensen met dementie en hun naasten informatie te vinden over wat een casemanager dementie precies kan betekenen voor families die hiermee te maken krijgen.

Overzicht casemanagers per gemeente

U kunt hier een overzicht downloaden met alle casemanagers op naam per gemeente.

Overzicht van organisaties die casemanagement dementie bieden

Hieronder op alfabetische volgorde een overzicht van organisaties die casemanagement dementie bieden in de provincie Groningen en in welke gemeenten ze dit leveren (indien dit bekend is):

 • Allerzorg: Westerkwartier, Groningen, Midden-Groningen
 • BCM: Stadskanaal
 • Beter Thuis Wonen (BTW): Oldambt, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Midden-Groningen, Het Hogeland
 • Blanckenborg: Westerwolde
 • Buurtzorg: alle gemeenten (echter: niet alle lokale teams hebben een casemanager)
 • Dignis Zorg Thuis+: Groningen
 • Icare: Groningen (Haren)
 • Noorderzorg: Het Hogeland (voormalige gemeente Eemsmond), Delfzijl
 • NNCZ: Groningen (Haren)
 • Oosterlengte: Oldambt, Westerwolde, Pekela
 • Team290: alle gemeenten (bij complexe situaties en ná verwijzing van huisarts / specialist)
 • Thuiszorg Comfort: Groningen
 • TSN: alle gemeenten
 • Vredewold: Westerkwartier (m.n. Leek en omgeving)
 • Westerholm: Groningen (Haren)
 • ZINN: Groningen, Midden-Groningen
 • Zonnehuisgroepnoord: Westerkwartier, Het Hogeland, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Midden-Groningen
 • Zorggroep Meander: Veendam, Pekela, Westerwolde, Stadskanaal

Voor de contactgegevens van de casemanagers dementie (lees ook: wijkverpleegkundigen die casemanagement als onderdeel van hun totale takenpakket uitvoeren) kan de website van de betreffende organisatie / het betreffende team worden geraadpleegd.

Team290 organiseert in opdracht van het Netwerk Dementie Groningen multidisciplinair overleg en begeleide intervisiegroepen voor casemanagers. Het multidisciplinair overleg vindt plaats in multidisciplinaire dementie teams (MDDT’s). Meer informatie hierover is te vinden bij het thema Kennis en Kwaliteit.

 

Cijfers over het aantal mensen dat casemanagement dementie ontvangt

In dit overzicht is informatie te vinden over het aantal mensen met dementie in Groningen die een casemanager hebben (cijfers van 2018). We streven ernaar dat meer mensen met dementie die casemanagement nodig hebben, dit ook daadwerkelijk ontvangen. We verwachten dat hiermee het genoemde percentage van 26% omhoog zal gaan.