Welkom op de website van het Netwerk Dementie Groningen

De ketenpartners van het Netwerk Dementie Groningen (NDG) willen door samenwerking en samenhang een optimale dementieketen tot stand brengen. We streven naar het verbeteren van voorlichting, vroegsignalering, diagnostiek, steun, zorg en behandeling voor mensen met dementie en hun naasten. Mensen met dementie en hun naasten staan hierbij centraal, hebben waar mogelijk zelf de regie en krijgen ondersteuning op maat als het regisserend vermogen minder wordt.

NIEUW!

De Dementiemonitor Mantelzorg 2022 geeft inzicht in de situatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers in uw regio. Het biedt vervolgens handvatten waarmee gemeenten, dementieketens, zorgaanbieders, zorgkantoren hun ondersteuning en zorg kunnen verbeteren en prioriteiten kunnen stellen aan de hand van de Zorgstandaard Dementie die onlangs van start is gegaan. voor meer info klik hier + infographic 

 

Een nieuw initiatief!  De onvergetelijke kookclub 13 januari a.s. Groningen. Voor meer informatie klik hier

Brain Research Center organiseert op 20 januari 2023 het symposium Dementie in de praktijk. Het thema van deze editie is diagnostiek van dementie, en de voordelen daarvan voor de patiënt. Bent u neuroloog, geriater, of een andere zorgverlener binnen dementie? Klik hier voor meer informatie en registratie

Rapport monitor ketenzorg dementie 2022

 
 

Fasen (zorgstandaard dementie 2020)

Klik op een fase voor meer informatie.

Niet-pluis-gevoel

Casemanagement

Ondersteuning en zorg thuis

Umbrella

Beschermd wonen

Laatste levensfase

Thema’s

Klik op een thema voor meer informatie.

Dementie op jonge leeftijd

Frontotemporale dementie

Dementievriendelijke samenleving

J

Wegwijzers

h

Wet- en regelgeving

Ketenzorg en lokale dementienetwerken

Kennis en kwaliteit

Registratie casemanagement dementie

Informatie per gemeente & overzicht coördinatoren

Klik op een gemeente voor meer informatie. Daarnaast zie je een overzichtje met een Google Maps kaartje. Klik op een pinpoint om meer informatie te zien over welke coordinator je het beste kunt bereiken voor vragen.

TitelCategorieAdresOmschrijvingKoppeling