Wet- en regelgeving

Zowel mantelzorgers van mensen met dementie maar ook professionals geven vaak aan dat ze niet weten waar goede informatie beschikbaar is over diverse zaken die uitgezocht en/of geregeld moeten worden als er sprake is van dementie.

Op deze pagina is in mei 2019 een start gemaakt om een overzicht te bieden van thema’s die ‘wettelijk’ geregeld kunnen en/of moeten worden.

Dit overzicht wordt op een later moment ingevuld en aangevuld

De thema’s zijn alfabetisch geordend:

 • arbeid en dementie
 • autorijden en dementie
 • bankzaken en volmacht bij dementie
 • Curatele, bewind en mentorschap
 • euthanasie en dementie
 • notariële volmacht en/of levenstestament
 • wet- en regelgeving bij gedwongen opname
  • in bewaring stelling (IBS)
  • rechtelijke machtiging (RM)
 • wetten voor toegang tot zorg en dienstverlening
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Zorgverzekeringswet: casemanagement en eerstelijns verblijf
 • WIA, wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (bij dementie op jonge leeftijd)
 • wils(on)bekwaamheid en dementie