Website van en voor professionals en organisaties betrokken bij mensen met dementie

De vernieuwde website van het Netwerk Dementie Groningen (NDG) staat vanaf eind mei 2019 online. Het is een kennis- en informatiebank. Hierdoor wordt het NDG een provinciaal kennisnetwerk voor iedereen die zich inzet voor mensen met dementie. Alle betrokken professionals en organisaties hebben hier een aandeel in door op de website informatie en kennis met elkaar te delen. In de tweede helft van 2019 zal de website worden aangevuld met informatie voor de doelgroep zelf: mensen met dementie en hun naasten.

De website is in deze startfase gevuld met informatie dat al is ontwikkeld in Groningen of afkomstig is van overkoepelende en/of landelijke organisaties. Nieuw materiaal wordt regelmatig toegevoegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
– (lokale) samenwerkingsafspraken;
– praktische hulpmiddelen om goede dementiezorg te kunnen bieden;
– informatie over nieuwe landelijke richtlijnen.

Tijdens de startfase in 2019 zal de coördinator van het NDG een voortrekkersrol hebben in de opbouw van de website. In de nabije toekomst worden ook de professionals en organisaties (de ketenpartners van het NDG!) actief betrokken om zo met elkaar de zorg voor mensen met dementie te verbeteren.