Thema’s

Missie

Samenwerking tussen organisaties en professionals als bron voor goede, samenhangende en doelmatige informatie, signalering, steun, begeleiding, zorg en behandeling voor mensen met dementie en hun naasten.

Visie

Het NDG wil eraan bijdragen dat mensen met dementie vanuit hun eigenwaarde alleen of samen prettig kunnen leven en kunnen blijven participeren in de maatschappij. Mensen met dementie en hun naasten staan centraal, hebben waar mogelijk zelf de regie en krijgen ondersteuning op maat als het regisserend vermogen minder wordt.

Forse toename van het aantal mensen met dementie

In heel Nederland en dus ook in de provincie Groningen:

  • leven we gemiddeld steeds langer en zal het aantal mensen met dementie toenemen (informatie van Alzheimer Nederland)

2018              9.300     mensen met dementie in de provincie Groningen

2025              11.000

2040              17.000

  • blijven meer mensen met complexe problematiek thuis wonen;
  • is een transitie gaande van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij waarbij we als samenleving moeten inzetten op meer informele hulp (mantelzorgers en vrijwilligers) naast de noodzakelijke professionele zorg en behandeling;
  • hebben mensen met ondersteuningsvragen te maken met een veelheid aan (deels ingewikkelde) wet- en regelgeving van waaruit de toegang tot dienstverlening, zorg en behandeling geregeld is; deze toegang wordt door veel mantelzorgers ervaren als een doolhof;
  • ervaren mensen die intensief mantelzorger zijn in toenemende mate overbelasting;
  • is er sprake van een (toenemend) tekort aan professionals die werkzaam (willen) zijn in de zorg voor kwetsbare ouderen.

 

Document: