Onderwerpen Meerjarenplan 2018 – 2022

De opbouw en invulling van de website van het Netwerk Dementie Groningen (NDG) is gebaseerd op de onderwerpen van het Meerjarenplan van het NDG en de landelijke Zorgstandaard Dementie 2013 (nieuwe versie wordt in de zomer van 2019 verwacht). Deze onderwerpen worden hiermee gevisualiseerd en geconcretiseerd specifiek voor Groningen. Het overzicht hiervan is te vinden op de homepage.

Voor meer informatie over het meerjarenplan: