Registratie casemanagement dementie

In de zomer van 2019 vragen we alle casemanagers dementie van het Netwerk Dementie Groningen (NDG), werkzaam in de 1e lijn en bij Team290, de basisregistratie casemanagement dementie in te vullen.

De registratie Casemanagement Dementie heeft als doel dat het NDG over kwantitatieve en kwalitatieve gegevens beschikt om zich te kunnen verantwoorden naar de deelnemende ketenpartners en zorgverzekeraar Menzis. De organisaties in Groningen die casemanagement dementie bieden en via hun casemanagers de gevraagde informatie registreren, krijgen de aangeleverde informatie (betreffende hun eigen organisatie) in een managementoverzicht teruggekoppeld. De verzamelde informatie van alle zorgorganisaties samen, wordt gecomprimeerd en geanonimiseerd, opgenomen in het NDG-jaarverslag over 2019.

In onze privacyverklaring beschrijven we hoe we omgaan met het verwerken van persoonsgegevens.

Zorg ervoor dat je formulier A, B of C uiterlijk 1 september hebt ingevuld.

Deze basisregistratie bestaat uit 2 onderdelen:

  • vragen over opleidingsachtergrond, aantal uren werkzaam, etc.
  • telling van de caseload per casemanager.

Mogelijk vindt er later in 2019 nog een aanvullende registratie plaats, a.d.h.v. inhoudelijke thema’s. Hierover vindt nog overleg plaats met zorgverzekeraar Menzis.


Maak een keuze welk registratieformulier je in moet vullen en klik dit aan.

Werkzaam in de 1e lijn

formulier A: wijkverpleegkundige met casemanagement dementie als ROL

formulier B: casemanager dementie als FUNCTIE

Werkzaam bij Team290 (specialistische GGZ)

formulier C: casemanager dementie bij EXPERT-team

Nadat je de registratie hebt voltooid en hebt verzonden, ontvang je in je mailbox zelf ook het ingevulde formulier.

OPMERKINGEN of VRAGEN?

Mail de coördinator van het Netwerk Dementie Groningen,

Marlies de Vries, netwerk@dementiegroningen.nl