Provinciale websites

Dit onderdeel van de website is nog in opbouw. We streven ernaar om voor zowel mensen met dementie en hun naasten, vrijwilligers én professionals: informatie over activiteiten en voorzieningen die te maken hebben met dementie, beter vindbaar te maken in de provincie Groningen.

Waar mogelijk gaan we vanuit de website van het Netwerk Dementie Groningen verwijzen naar lokale websites op gemeentelijk of regionaal niveau, óf we maken per gemeente op onze website een aparte ‘sociale kaart’ aan (voorbeeld van het Netwerk Dementie Drenthe: Wegwijzers), waarbij we lokale organisaties en initiatieven de mogelijkheid geven om informatie aan te leveren (en ook ‘up-to-date’ te houden).

WERK IN UITVOERING DUS!

In de startfase van de nieuwe website beperken we ons tot onderstaande informatie.

Provinciale websites

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van provinciale websites van organisaties, samenwerkingsverbanden en thema’s specifiek voor Groningen en een relatie hebbend met het onderwerp dementie. Dit overzicht is alfabetisch geordend en (nog) niet volledig.

Aanvullingen en suggesties zijn van harte welkom. Neem hierover contact op met de coördinator van het Netwerk Dementie Groningen.

De relevante landelijke websites over het onderwerp Dementie staan bij Links.

Informatie over: