Het Netwerk Dementie Groningen (NDG) is een samenwerkingsverband van partijen die zich bezighouden met het verbeteren van dementiezorg. Binnen het netwerk komen we voor mensen met dementie en hun naasten tot samenwerking en samenhang op het gebied van:

  • informatievoorziening,
  • vroegsignalering,
  • diagnostiek,
  • participatie, begeleiding, zorg en behandeling.

We streven ernaar de dementieketen (lokaal en provinciaal) verder te versterken en te verankeren. Dit willen we bereiken door alle betrokken partijen, zoals zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsinstellingen, huisartsen en ziekenhuizen, met elkaar te verbinden.

Deze verbinding is van belang op meerdere niveaus:

  • dichtbij de mensen met dementie door de betrokken professionals/medewerkers én
  • op bestuurlijk en beleidsmatig niveau.

Het NDG heeft een nieuwe rechtsvorm gekregen en is overgegaan in een stichting. De oprichtingsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 10 december 2018. Verschillende organisaties hebben zich reeds verbonden met het NDG door ketenpartner te worden.