Missie & Visie

Missie

Samenwerking tussen organisaties en professionals als bron voor goede, samenhangende en doelmatige informatie, signalering, steun, begeleiding, zorg en behandeling voor mensen met dementie en hun naasten.

Visie

Het NDG wil eraan bijdragen dat mensen met dementie vanuit hun eigenwaarde alleen of samen prettig kunnen leven en kunnen blijven participeren in de maatschappij. Mensen met dementie en hun naasten staan centraal, hebben waar mogelijk zelf de regie en krijgen ondersteuning op maat als het regisserend vermogen minder wordt.