Ketenzorg en lokale dementienetwerken

In Nederland is de zorg voor dementie georganiseerd in regionale dementienetwerken. In Groningen is dit het Netwerk Dementie Groningen voor de gehele provincie Groningen. In een dementienetwerk bundelen alle verschillende zorgverleners, die vanuit verschillende disciplines betrokken zijn bij de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie, hun krachten met één gezamenlijk doel: betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit betekent dat zorgverleners met elkaar samenwerken om de zorg af te stemmen op de wensen en behoeften van de persoon met dementie.

In Groningen worden ook de gemeenten betrokken bij het Netwerk Dementie Groningen en de ontwikkeling van de netwerken dementie op lokaal (gemeentelijk) niveau.

Ketenzorg dementie

De landelijke Zorgstandaard Dementie (2020)  biedt uitgebreide informatie hoe op provinciaal en lokaal niveau ketenzorg dementie optimaal kan worden georganiseerd en ingericht..                                                                       Klik hier voor de Landelijke Zorgstandaard Dementie 2020.

Afspraken zorgverzekeraars over Casemanagement en Ketenzorg Dementie 2020

Klik hier voor het rapport.

 

Sleutelfactoren voor een goed functionerend dementienetwerk

In april 2019 is er een landelijk onderzoeksrapport uitgekomen: Rapportage Indicatoren Dementienetwerken (onderzoek en rapportage door Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland). Er zijn 5 ‘sleutelfactoren samenwerkingsvormen’ onderzocht die van belang zijn voor goede en doelmatige dementiezorg:

  • structuur
  • spelregels
  • inhoud
  • ontwikkeling / perspectief
  • financiering

Klik hier voor de samenvatting van het rapport.

Er zijn ook diverse landelijke websites waar meer informatie te vinden is over ketenzorg dementie, dementienetwerken en relevante indicatoren:

 

Lokale netwerken dementie in de provincie Groningen informatie volgt op een later moment

  • Netwerk Dementie Delfzijl

…………….

  • Netwerk Dementie Westerkwartier

………………..

  • Netwerk Dementie Veendam

……………………..