Het Netwerk Dementie Groningen (NDG) heeft een nieuwe rechtsvorm gekregen en is overgegaan in een stichting. De oprichtingsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 10 december 2018.

Verschillende organisaties die zich inzetten voor mensen met dementie en hun naasten willen samen met anderen de dementieketen (lokaal en provinciaal) versterken en verankeren.

De bestuurders van deze organisaties (of een vertegenwoordiger) hebben hun deelname aan het NDG herbevestigd of zijn toegetreden door het ondertekenen van de ketenpartnerovereenkomst.

Indien uw organisatie nog geen ketenpartner is, maar dit wel wil worden kan er contact worden opgenomen met de secretaresse van het Netwerk Dementie Groningen, netwerk@dementiegroningen.nl    

De volgende organisaties zijn inmiddels ketenpartner van het Netwerk Dementie Groningen:

 • Allerzorg
 • ASWA
 • Beter Thuis Wonen
 • BCM Woonzorg
 • Blanckenborg
 • Buurtzorg
 • Compaen
 • De Badde
 • De Hoven
 • De Leyhoeve
 • Dignis
 • Gemeente Delfzijl
 • Het Hoogeheem
 • Humanitas Groningen
 • Icare
 • Joling Zorg
 • Martini Ziekenhuis
 • Mensenwerk Hogeland
 • MJD
 • NNCZ
 • Noorderzorg
 • Odensehuis Groningen
 • Oosterlengte
 • Team290
 • Thuiszorg Comfort
 • TSN
 • Vredewold
 • Waardig Wonen
 • Welstad
 • Woonzorgcentrum Westerholm
 • ZINN
 • Zonnehuisgroepnoord
 • Zorggroep Meander