Kennis en kwaliteit

Verschillende professionals en verschillende disciplines werken met elkaar samen om tot goede zorg- en dienstverlening te komen voor mensen met dementie en hun naasten. Vanuit het Netwerk Dementie Groningen (NDG) is er structureel aandacht voor de kwaliteit van deze zorg- en dienstverlening en de borging hiervan.

In 2019 heeft het NDG specifiek aandacht voor de kennis en kwaliteit van:

  • casemanagers dementie
  • huishoudelijk medewerkers (in het kader van hun signaleringsrol)

Op verzoek van lokale partijen en zorgorganisaties kan er vanuit het NDG actief meegedacht worden over deskundigheidsbevordering van andere professionals, bijvoorbeeld:

  • wmo-consulenten, en/of
  • praktijkondersteuners ouderenzorg in dienst van een huisartsenpraktijk.

Casemanagers dementie
Multidisciplinaire dementie teams en begeleide intervisie:

Over relevante kwaliteitsrichtlijnen en competentiegebieden betreffende casemanagement dementie zijn diverse landelijke notities beschikbaar:

Huishoudelijk medewerkers

  • in ontwikkeling: signalenkaart (bij vermoeden van) dementie
    In het 2e kwartaalvan 2019 wordt deze signalenkaart door zorgorganisatie Beter Thuis Wonen geïntroduceerd tijdens een scholingsbijeenkomst en uitgeprobeerd in de dagelijkse praktijk. Ook bij zorgorganisatie NNCZ wordt deze signalenkaart in pilotvorm geïntroduceerd. Hierna zal deze signalenkaart beschikbaar worden gesteld voor andere zorgorganisaties die in de provincie Groningen huishoudelijke ondersteuning bieden.