Informatie, advies en steun

Hulpwijzer, WMO , Mantelzorg

Hulpwijzer Veendam https://www.veendam.nl/Onderwerpen/Hulp_en_ondersteuning  

Mantelzorg gemeente Veendam   https://www.veendam.nl/Onderwerpen/Hulp_en_ondersteuning/Hulp_en_ondersteuning/Hulp_voor_mantelzorgers

Onafhankelijke cliëntondersteuning   0598 – 698 114 https://www.debasisveendam.nl/ik-zoek-hulp/onafhankelijke-clientondersteuning/

Onafhankelijke cliëntondersteuning biedt persoonlijke uitleg, en advies en informatie en kortdurende ondersteuning op alle gebieden in het dagelijks leven bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek

Email: aanmelden@debasisveendam.nl

Steunpunt Mantelzorg  deBasis Veendam Tel.  0598 – 698 114

Het Steunpunt Mantelzorg deBasis Veendam is er in de eerste plaats voor mantelzorgers, Maar ook vrijwillige en professionele zorgverleners kunnen hier terecht met vragen over mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Het biedt onder andere een luisterend oor, steun en informatie, over ondersteuningsmogelijkheden, lotgenoten bijeenkomsten, nieuwsbrieven.

Bezoekadres, 9641 LN Veendam

Contactpersoon: Sjeni Mustafa

Email:  s.mustafa@debasisveendam.nl

Ontmoetingsmiddag voor Mantelzorgers  Tel. 0598 – 698 114

Het Steunpunt Mantelzorg deBasis Veendam biedt maandelijks een trefpunt voor mantelzorgers (met uitzondering van feestdagen en in juli en augustus) bijeenkomsten voor mantelzorger. Er is ruimte voor gesprek met lotgenoten, advies en informatie.

Iedere eerste donderdag- middag  van de maand 14.00 – 16.00 uur

Compaen: Jan Salwaplein 3

Contactpersoon:Sjeni Mustafa

Email: s.mustafa@debasisveendam.nl

 

Lotgenotencontacten dementie deBasis Veendam en Thuiszorg Nederland (TSN)

Het steunpunt mantelzorg organiseert in samenwerking met TSN iedere maand een

bijeenkomst voor mantelzorgers die voor een familielid zorgen met dementie.

Wat

  • Praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten.
  • Je verhaal kunnen vertellen aan mensen die  er voor open staan.
  • Ontdekken dat er anderen zijn met dezelfde gevoelens (b.v. eenzaamheid of onzekerheid).
  • Tips uitwisselen, over b.v. de zorg, mogelijkheden om extra hulp te krijgen, etc.
  • Vertellen of van elkaar leren hoe om te gaan met dementie.

Wanneer:  Eerste maandag van de maand

Waar: Bibliotheek , Museumplein 5, 9641 AD Veendam

Compaen : Sjeni Mustafa,

Email: s.mustafa@debasisveendam.nl,  tel: 0598-698114

TSN : Nynke Hoving-Reinstra, email: nhoving@tsn-thuiszorg.nl ,  tel: 06-38316452

 

Inloopspreekuur voor informatie over geheugenproblemen

Op de laatste donderdag van de maand tussen 14:00 en 15:00 uur organiseert het Netwerk Dementie Veendam een inloopspreekuur bij De Breinbieb Bibliotheek Veendam.

Tijdens het inloopspreekuur is een mantelzorgondersteuner en een casemanager dementie aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld vragen over thuiszorg, dagactiviteiten, hulp van een vrijwilliger of personenalarmering

Contactpersoon: Sjeni Mustafa

Tel. 0598698114

Email: s.mustafa@debasisveendam.nl

 

Stichting Alzheimer Nederland 

Stichting Alzheimer Nederland geeft informatie en advies over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie en behartigt de collectieve belangen van patiënten en hun naasten. Het aanbod is te vinden op

www.alzheimer-nederland.nl 

Tel. 030 – 659 69 00

Alzheimercafé Veendam Tel. 0598 – 698 119 

Mensen met dementie en hun naasten kunnen maandelijks het Alzheimercafé gehouden. Het is een trefpunt voor iedereen die te maken heeft met dementie voor meer informatie en advies over dementie. Bezoekers kunnen zo nodig gehaald en gebracht worden met een rolstoelbus. Voor meer informatie:  Zorggroep Meander: mw. V. Schipper tel. 0598 – 686 868

Wanneer : Iedere derde woensdag van de maand, vanaf 19.00 uur, afwisselend in De Breehorn, Boven Westerdiep 86 en  Stichting Woon-Zorg Service Veendam, Borgerspark 2 Veendam.

Contactpersoon mw. S. Mustafa tel. 0598-698119, Valerie Schipper 0598-686868

Email: s.mustafa@debasisveendam.nl

Email: info@debasis.nl  Voor actuele informatie en het programma kunt u bellen naar (0598) – 698 114.

Bezoekadres Jan Salwaplein 3, 9641 LN Veendam

 

  • Informatie Advies en Steun |  Hulp van vrijwilligers 

WeHelpen www.wehelpen.nl

We helpen is een digitaal platform waar vraag en aanbod van zorg en ondersteuning bij elkaar komt.

Met wehelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. Of laten

weten waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met bekenden via de website tijdelijk of wat langer zorgen voor een ander. Met een gezamenlijke agenda voor het (ver-)delen van zorgtaken, een logboek en nog meer handige functies.

Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Veendam e.o. (st. VPtZ) Tel.0598 – 445 618

De Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen (VPTZ) biedt zorg en aandacht aan mensen in de laatste levensfase en aan hun mantelzorger(s). Dat doen wij thuis in de vertrouwde omgeving maar ook in woonzorg- en woonservicecentra in Oost Groningen.

Contact VPTZ

Jan Salwaplein 3
9641 LN Veendam

info@vptzoostgroningen.nl
0598-698139
06-10448298

Algemeen coördinator
Karin Bron (06-21976055)

Coördinatoren cliëntenzorg
Tiny Rijnberg / Diny Siebesma / Lida Pol

Vertrouwenspersoon
Els van Dongen

Handen in Huis Tel. 030 – 659 09 70

Handen in Huis richt zich op 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorgers van thuisverblijvende lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en chronisch zieken.  Hierdoor kan de mantelzorger met een gerust hart bijvoorbeeld even  op vakantie gaan. Ook kan de zorg worden ingezet indien de mantelzorger voor een opname naar een ziekenhuis moet. De vervanging wordt gerealiseerd met de inzet van vrijwilligers. Handen-in-Huis werkt in het hele land en ook de vrijwilligers komen uit alle hoeken van Nederland.

www.handeninhuis.nl

Humanitas

Humanitas biedt tijdelijke ondersteuning door vrijwilligers

Contactpersoon: Coördinator Ria Vos 0617482415

Email: veendam@humanitas.nl

 

  • Informatie en advies |  Hulpmiddelen voor thuis

Voorzieningen via de Wmo 0598 – 652 222 https://www.veendam.nl/Onderwerpen/Hulp_en_ondersteuning/Hulp_en_ondersteuning/Wet_maatschappelijke_ondersteuning_Wmo  

De Wmo voorzieningen biedt ondersteuning aan mensen met beperking.

Voorbeelden: het gebruik van een  rolstoel of een scootmobiel, aanpassingen aan

uw auto of woning (traplift, drempels), vervoer binnen uw regio Telefonisch bereikbaar ma t/m vrijdag van 8.30 -13.00

Email: bureaudienstwmo@veendam.nl

Personenalarmering

Voor mensen die zolang mogelijk thuis willen blijven wonen en in noodgevallen zorgverleners willen bereiken.
Zorgorganisaties met professionele alarmopvolging:
Zorggroep Meander 0598 – 686 868
TSN 0900 – 8615

Professionele hulp thuis

Huishoudelijke verzorging

Buurtdienst   085 – 040 3790

De Nieuwe Zorg Thuis is dé thuiszorgorganisatie op het gebied van het leveren van Hulp bij het Huishouden en Begeleiding bij veel gemeenten in Nederland 085 023 9043

Wijkverpleging

Zorggroep Meander 0598 – 686 868

TSN                              0900 – 861 5

Buurtzorg                   085 – 040 3700

Allerzorg                     088 – 840 022

Prozorg                       06 – 365 532 67

Psychogeriatrisch thuiszorg team (PG team)

Het Psychogeriatrische Team is bedoeld voor thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers, die in aanmerking komen voor extra voorzieningen en zorg. De ondersteuning is vooral gericht op begeleiding in de thuissituatie met als doel een zinvolle dagbesteding en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.

Meer informatie via:

Klantenservice van  Zorggroep Meander  0598 – 68 68 68

Diverse particuliere instellingen

U kunt alle vormen van zorg ook zelf inkopen. Dit kan zonder indicatie, alle rekeningen moeten dan door u zelf betaald worden. Met een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kan zorg worden ingekocht via het PGB (persoonsgebonden budget). U kunt zelf bepalen wie u als zorgverlener wilt inhuren. Hier gelden wel enkele voorwaarden voor. U kunt hier meer informatie over opvragen bij uw zorgverzekeraar.