Diagnostiek en behandeling

Casemanagement dementie Team 290,   specialistische GGZ (2e Lijn) dementie Team 290: Tel. 0597 – 456 290    Team290  is er voor mensen met vragen over met geheugenproblemen en voor mensen waarbij het vermoeden van dementie bestaat. Bij Team 290 werken  specialisten in de begeleiding van mensen met dementie en hun naasten. De medewerkers werken in een team van casemanagers, psychologen, een psychiater en specialist ouderengeneeskunde. Om u aan te melden bij Team290 is een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig.

Na verwijzing neemt een casemanager van Team290 contact met u en uw partner op.

Contact gegevens Team290 Tel 050 522 38 00                                                                                                                                     

Casemanagers:

  • Geert Eelssema
  • Marlies Leffers

 De diagnosefase De diagnose dementie wordt meestal vastgesteld door de huisarts, maar ook door een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een geriater of neuroloog.

 Team290 doet diagnostisch onderzoek in thuissituatie. Als de huisarts adhv medische richtlijnen kiest voor doorverwijzing naar de specialistische GGZ.

Team290 draagt na de diagnostiek-fase over aan een casemanager 1e lijn, tenzij er sprake is van:

  • Gedragsproblematiek
  • Bijkomende psychiatrische problematiek
  • Problematisch steunsysteem
  • Zicht op procedure van rechtelijke machtiging (RM) of in bewaring stelling (IBS) in nabije toekomst
  • dementie op jonge leeftijd (jonger dan 65 jaar, geen strakke leeftijdsgrens)