Dagbesteding in groepsverband

Zorggroep Meander, PG thuiszorgteam  Tel  0598 –  686 868

De medewerkers van de PG Thuiszorg teams zijn gespecialiseerd in het omgaan met mensen met dementie. Zij bieden persoonlijke verzorging, begeleiding, activering en tijd en aandacht voor zowel de cliënt als de mantelzorger. Ook voor mensen die in een gevorderd stadium van dementie zitten. Afhankelijk van de zorgvraag bieden zij de hulp die nodig is.

Email: klantenservice@zgmeander.nl

Dagbehandeling 

Mensen die zelfstandig wonen komen één of meerdere dagdelen per week bij elkaar om begeleiding en behandeling te ontvangen in groepsverband. Er wordt geprobeerd de zelfstandigheid van de deelnemers te bevorderen. Er is sprake van een psychogeriatrische aandoening, bijvoorbeeld dementie, waarvoor behandeling nodig is.  Dagbehandeling kan een aanvulling zijn op mantelzorg en professionele hulp thuis.

Zorggroep Meander

’t Houkje, Veenkade    0598 – 686 868

Dag voorziening 

Ook wel dagopvang genoemd. Mensen die zelfstandig wonen, kunnen één of meerdere dagdelen per week naar de dagopvang (afhankelijk van de indicatie die afgegeven wordt door de WMO). De activiteiten vinden plaats in groepsverband.