Spoed- en crisisopname

Wat moet je doen in een crisissituatie?

Bel direct met de huisarts en eventueel met de casemanager.
De huisarts zal de situatie inschatten en beoordelen of crisisopvang noodzakelijk is.
Bij een crisisopname kun je geen voorkeur aangeven voor een locatie. Je naaste wordt opgevangen in de dichtstbijzijnde instelling waar op dat moment plaats is. Crisisopvang is altijd tijdelijk en mag maximaal zes weken duren.