Informatie, advies en steun

Welzijnsinstelling Sociaal Werk Oldambt
Het Boschplein 2 9671 GB Winschoten
tel. 0597 421833  info@sociaalwerkoldambt.nl

Aanmelddienst

Heeft u vragen of wilt u graag weten wat SWO voor u kan betekenen? De aanmelddienst is elke werkdag bereikbaar van 9.00-10.30 uur op telefoonnummer (0597) 421 833.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heb je hulp nodig bij je contacten met bijvoorbeeld de (huis)arts, de gemeente of een andere instantie? Je kunt dan gratis ondersteuning krijgen van onze onafhankelijke cliëntondersteuners. Zij denken met jou mee en weten waar jij in de gemeente terecht kunt voor zorg en begeleiding.

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een zieke partner, ouder, kind, vriend of buurman? Dan bent u mantelzorger. Als mantelzorger heb je het niet altijd even makkelijk. Hoewel de zorg voor een ander veel voldoening geeft, kun je ook overbelast raken. Dit kan er voor zorgen dat je zelf even niet lekker in je vel zit en dat je jouw zorgtaak niet meer optimaal uit kan voeren. Herkent u zichzelf hierin?

De medewerkers van SWO bieden praktische hulp en begeleiding aan mantelzorgers. Zij  geven informatie en advies en bieden een luisterend oor. Er worden themabijeenkomsten met lotgenoten georganiseerd en ook wordt er ondersteuning bij het organiseren van respijtzorg thuis geboden. Respijtzorg biedt jou als mantelzorger de mogelijkheid jouw zorgtaken tijdelijk aan een ander (vrijwilliger) over te dragen. Hierdoor heb je even tijd voor jezelf en kun je de zorg beter volhouden.

Elke & Olli

Buurtwerker/ mantelzorg ondersteuner

& zorgduo met Olli, contacthond voor mensen met dementie.

e.hut@sociaalwerkoldambt.nl
(06) 100 312 95

Welzijn op Recept

Als een patiënt bij de huisarts komt, kan dat vele medische redenen hebben. In sommige gevallen ontdekt de arts dat lichamelijke klachten te maken kan hebben met psychosociale problemen. Dit kunnen schulden zijn, rouwverwerking, eenzaamheid, minder zelfvertrouwen, het kan van alles zijn. Dit kan het moment zijn dat de huisarts een doorverwijzing geeft naar ‘Welzijn op Recept’.
Wilt u meer informatie omtrent Welzijn op Recept’ ,dan kunt u contact opnemen met Sociaal Werk Oldambt, via (0597) 421 833.

Seniorenvoorlichting

Er zijn veel voorzieningen die ervoor zorgen dat je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Het kan echter lastig zijn om uit te vinden welke voorzieningen er zijn en hoe je hiervan gebruik kunt maken. Het blijkt dat veel mensen vragen hebben over zaken als huishoudelijke hulp, financiele regelingen of thuiszorg. Vaak is er wel een oplossing te vinden, maar dan moet je wel de weg weten. Daarom zijn er in de gemeente Oldambt zogeheten seniorenvoorlichters. Zelfstandig wonende ouderen, vanaf 75 jaar, in het Oldambt kunnen met al hun vragen terecht bij de buurtwerkers van SWO.

Activiteiten

Voelt u zich wel eens eenzaam of heeft u behoefte om er eens uit te gaan om anderen te ontmoeten? Sociaal Werk Oldambt organiseert verschillende activiteiten.

Zo kun je verschillende plaatsen in de gemeente Oldambt meedoen aan wekelijkse seniorengym om de conditie op pijl te houden. Naast het sportieve element ontmoet u leeftijdsgenoten en wordt er na afloop samen iets gedronken. Daarnaast worden verschillende andere activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld creatief bezig, bingo en kaarten, zangkoor, biljartclub, computerclub (de grijze muizen).

Zorgaanbod binnen Oosterlengte

De medewerkers van Zorgbemiddeling Oosterlengte weten alles van het zorgaanbod en van de verschillende locaties. Zij beantwoorden uw vragen graag.

De medewerkers van Zorgbemiddeling Oosterlengte zijn bereikbaar via:

Het e-mailadres: zorgbemiddeling@oosterlengte.nl

of tijdens kantooruren via het telefoonnummer 0597 471717.

Alzheimer Cafe
Het Alzheimercafé Oldambt/Westerwolde is een plek voor ontmoeting en gesprek. Het is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Er zijn diverse thematieken rondom dementie die besproken zullen worden zoals hoe je met dementie om kan gaan en wat dat met een ieder doet.
Het Alzheimercafé vindt plaats op iedere tweede dinsdag van de maand in Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ te Eikenlaan 34, Blijham.