Ondersteuning, begeleiding, zorg en behandeling thuis

Als de diagnose is gesteld (maar mogelijk ook al eerder) hebben mensen met dementie en hun naasten vaak behoefte aan ondersteuning, begeleiding, zorg en/of behandeling.
Afhankelijk van een aantal factoren is het appèl op de informele en formele zorg meer of minder groot:

  • de fase en het beloop van het ziekteproces (o.a. de ernst van de klachten en mogelijke gedragsproblemen)
  • de manier van omgaan met gevolgen van ziekte door de persoon met dementie (coping) en zijn naasten (de coping van het familie-systeem)
  • de balans tussen draagkracht-draaglast van mantelzorgers.

Huishoudelijke zorg

Inhoud volgt nog.

Hulp bij ADL

Inhoud volgt nog.

Activiteiten & participatie

Inhoud volgt nog.

Steun voor de (overbelaste) mantelzorger

Inhoud volgt nog.

Veilig wonen en domotica

Inhoud volgt nog.

Respijtzorg

Inhoud volgt nog.

Behandeling

Inhoud volgt nog.

Hulp bij crisissituaties

Inhoud volgt nog.