Diagnostiek bij het vermoeden van dementie

Ziektediagnostiek

Er zijn landelijke en provinciale richtlijnen beschikbaar waarmee de kwaliteit van diagnostiek, de verschillende verantwoordelijkheden en de stappen in het diagnose-traject duidelijk worden beschreven. Een belangrijke ontwikkeling in Groningen is het uitgangspunt dat huisartsen in situaties waar het kan, zelf de diagnostiek (gaan) doen. Waar nodig kunnen huisartsen tijdens het diagnostisch traject specialisten ouderengeneeskunde consulteren en/of overleggen met een specialist uit het ziekenhuis. Voor de complexe diagnostiek-trajecten kan de huisarts verwijzen naar:

 • Ziekenhuizen:
  • Martiniziekenhuis in Groningen, polikliniek geriatrie of neurologie
  • Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda, geheugenpolikliniek
  • Refaja ziekenhuis in Stadskanaal, polikliniek geriatrie of neurologie
  • UMCG / Alzheimercentrum Groningen
 • Team290, gehele provincie Groningen: het multidisciplinaire team bezoekt tijdens het diagnostisch traject de cliënt in de thuissituatie.

Zorgdiagnostiek

De Groninger huisartsencoöperatie (GHC) heeft een ketenzorgprotocol Dementie ontwikkeld. De diagnosestelling is een onderdeel van dit protocol. Zie voor meer informatie www.ghcgroningen.nl

De praktijkondersteuner van de huisarts met het aandachtsgebied ouderenzorg (POH-Ouderenzorg), de wijkverpleegkundige en de casemanager dementie hebben het onderdeel zorg-diagnostiek allen in hun takenpakket. Het is van belang dat er op provinciaal en/of lokaal niveau duidelijk afgestemd wordt welke instrumenten er bij goede zorg-diagnostiek worden gebruikt en hoe de taken zo optimaal mogelijk kunnen worden verdeeld. Vooralsnog gebruiken de professionals hiervoor verschillende richtlijnen die hen worden aangereikt vanuit hun eigen organisatie en/of beroepsgroep.

Aandacht vanuit het Netwerk Dementie Groningen in 2019-2020:

 • zorgdiagnostiek dementie; instrumentontwikkeling (verdieping en consensus).

Uitwerken in een werkgroep van casemanagers en mogelijk ook praktijkondersteuners.

Een mooi voorbeeld hoe de thema’s behorende bij zorgdiagnostiek bij dementie kunnen worden uitgewerkt is het Handboek Zorgdimensies dementie van stichting Geriant. Het is tegen kostprijs te bestellen via www.geriant.nl(informatie april 2019: € 12,50 exclusief verzendkosten).