Omgaan met dementie

Omgaan met dementie

Als de diagnose dementie vroegtijdig wordt gesteld, heeft iemand vaak nog inzicht in zijn ziekte. Hij merkt dat er dingen misgaan, maar begrijpt niet precies wat er aan de hand is. Vaak roept dit angst op, wat kan leiden tot boosheid, somberheid of pessimisme.

Zich goed houden
Veel mensen met dementie willen zich graag ‘goed houden’ voor familieleden, vrienden en kennissen. Alleen aan iemand die heel dichtbij staat, durven ze toe geven dat ze niet meer alles weten en kunnen.

Irritaties
Iemand met beginnende dementie kan zich anders gedragen dan de omgeving gewend is. Dit kan leiden tot spanningen en irritaties in de relatie tot familieleden en vrienden. Bijvoorbeeld als somberheid omslaat in achterdocht en agressie. Soms kunnen psychotherapie en medicijnen deze verschijnselen verminderen.

Openheid
De omgeving weet niet altijd goed hoe om te gaan met de nieuwe situatie. Soms blijven vrienden en familie weg of reageren met onbegrip. Angst en taboe spelen daarbij een rol. Door open over de ziekte te praten met buren, vrienden en kennissen worden misverstanden en vooroordelen voorkomen. Sommige relaties worden juist sterker omdat mensen klaar staan voor u, indien u om hulp vraagt.

Tips:

  • Probeer aan anderen uit te leggen hoe het leven met dementie is.
  • Vertel aan familie, vrienden en buren wat de ziekte voor hen zal betekenen.
  • Zorg overdag voor momenten van rust.
  • Ga regelmatig bewegen als ontspanning.
  • Vertel familieleden en vrienden wanneer het een slechte dag is, zodat zij daar rekening mee kunnen houden.