Een vermoeden van dementie

Verander lettergrootte

  • A  A  A  

Een vermoeden, en wat nu?

Het is belangrijk uw zorgen te delen met uw omgeving. Uw huisarts kan u helpen en eventueel doorverwijzen.
Het stellen van een diagnose is namelijk belangrijk. De uitslag kan rust en duidelijkheid geven. Een tijdige diagnose van dementie zorgt ervoor dat er eerder gestart kan worden met de behandeling om de ziekte te stabiliseren, vertragen of te verzachten. Aan het lange proces van onzekerheid is een einde gekomen.

Hier kunt u meer lezen over het belang van diagnostiek.