Alzheimer Cafés

Alzheimer Cafés

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Een overzicht van de activiteiten van de alzheimer cafés in de provincie Groningen.