Netwerk Dementie Groningen

Een netwerk ten behoeve van mensen met dementie, hun verzorger en de professional

Netwerk Dementie Groningen

Een netwerk ten behoeve van mensen met dementie, hun verzorger en de professional

Netwerk Dementie Groningen

Een netwerk ten behoeve van mensen met dementie, hun verzorger en de professional

Netwerk Dementie Groningen

Een netwerk ten behoeve van mensen met dementie, hun verzorger en de professional

Er wordt gewerkt aan de nieuwe website. Bij vragen over het netwerk dementie Groningen kunt u contact opnemen met de coördinator van het netwerk: zie contactgegevens.

Alzheimer Cafés

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Een overzicht van de activiteiten van de alzheimer cafe’s in de provincie Groningen

Dementievriendelijke gemeenten

Dementievriendelijk houdt in dat mensen met dementie zoveel mogelijk op een waardige manier thuis en in hun netwerk kunnen blijven functioneren. De samenleving kent het ziektebeeld en weet hoe ze mensen met dementie kunnen ondersteunen. Naast begrip vanuit de samenleving zijn er voldoende voorzieningen die de mantelzorg ontlasten. Gemeenten worden van harte uitgenodigd aan te sluiten bij het Netwerk Dementie Groningen.

Klik hier voor gratis online cursus en meer informatie over een dementievriendelijke samenleving.

Maakt u zich wel eens zorgen over uw geheugen?

Het is belangrijk uw zorgen te delen met uw omgeving. Uw huisarts kan u helpen en eventueel doorverwijzen.
Het stellen van een diagnose is namelijk belangrijk. De uitslag kan rust en duidelijkheid geven. Een tijdige diagnose van dementie zorgt ervoor dat er eerder gestart kan worden met de behandeling om de ziekte te stabiliseren, vertragen of te verzachten. Aan het lange proces van onzekerheid is een einde gekomen.