Laatste nieuwtjes en contactinformatie

ALZHEIMER CAFE’S

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Een overzicht van de activiteiten van de alzheimer cafe’s in de provincie Groningen

Dementievriendelijke gemeenten

Dementievriendelijk houdt in dat mensen met dementie zoveel mogelijk op een waardige manier thuis en in hun netwerk kunnen blijven functioneren. De samenleving kent het ziektebeeld en weet hoe ze mensen met dementie kunnen ondersteunen. Naast begrip vanuit de samenleving zijn er voldoende voorzieningen die de mantelzorg ontlasten. Gemeenten worden van harte uitgenodigd aan te sluiten bij het Netwerk Dementie Groningen.

Klik hier voor gratis online cursus en meer informatie over een dementievriendelijke samenleving.

Voor alle nieuwtjes klik hier...

 

Maakt u zich wel eens zorgen over uw geheugen?

© Copyright - Dementie Groningen -